19 iulie 2024
No menu items!

DSP PRAHOVA FACE ANGAJĂRI

Cele mai vizualizate articole

Direcția de Sănătate Publică Prahova scoate la concurs pe perioadă determinată un număr de  9 posturi de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Departamentului de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile al Direcției de Sănătate Publică Prahova,  conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în contextul stării de alertă de pe teritoriul României.

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu carater personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare — anexele nr. 2 si 5 din Metodologia Ordinului nr. 905/26.05.2020;

copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dupa caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului;

copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverința care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candideazä — Anexa nr. 3 din metodologia Ordinului nr. 905/26.05.2020;

adeverința medicală eliberată de medicul de familie și/sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

curriculum Vitae, model european;

declarație pe proprie răspundere că este/nu este încadrat/incadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantina sau izolare la domiciliu — Anexa nr. 4 din metodologia Ordinului nr. 905/26.05.2020.

Persoanele interesate pot accesa site-ul D.S.P. Prahova.  Relații suplimentare se pot obține și telefonic/e-mail la Compartimentul RUNOS astfel: tel: 0244/407.762;email: runos_dspprahova@yahoo.com.

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

De ziua Națională a Înotului, senatoarea Roberta Anastase urează mult succes sportivilor români prezenți la JO de la Paris

 Astăzi este Ziua Națională a Înotului.  Din 2022 se celebrează această zi, înotul fiind considerat sport fără vârstă, acesta...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies