23 iulie 2024
No menu items!

MINISTERUL TURISMULUI, DESPRE FERMA DACILOR: PENTRU CLASIFICARE NU S-AU CERUT AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE ŞI AUTORIZAŢIA ISU

Cele mai vizualizate articole

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului explică, referitor la cazul Fermei Dacilor, că pentru clasificarea unităţii de cazare nu au fost cerute documente precum autorizaţia de construire sau autorizaţia ISU.

„În concluzie se constată că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în vederea procedurii de clasificare, în situația dată, nu avea atributul de a solicita alt tip de documente, cum ar fi autorizația de construcție, certificatul de urbanism sau autorizația de securitate la incendiu, emiterea și verificarea acestora fiind în competența primăriei comunei Gura Vadului și a ISU Prahova”, transmite ministerul.

Ferma Dacilor a încercat, în 2017, clasificarea unor spaţii de cazare categoria 3 stele, dar nu a întrunit condiţiile necesare. O perioadă a funcţionat fără clasificare, fiind dispusă o sancţiune contravenţională în valoare de 40.000 de lei. În 2018, unitatea a obţinut clasificare 1 stea.

”Potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism (OPANT) nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare, clasificarea structurilor de primire turistice constituie o formă de atestare a nivelului de confort şi a ofertei de servicii”, arată ministerul.

Potrivit documentului citat, ”prin certificat de clasificare se înţelege documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calităţii dotărilor si a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică”.

”Procedura de clasificare nu semnifică însă că operatorul economic poate eluda toţi ceilalţi paşi legali, necesari obţinerii autorizaţiei de funcţionare, aşa cum este specificat şi de articolului 13, alin. 2 din capitolul IV al Ordinului pentru aporbarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, din 10 iunie 2013: obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a certificatului de clasificare, nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, de obţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu şi protecţia muncii, după caz”, a mai transmis ministerul.

Instituţia precizează că S.C. FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L a depus, la data de 06 martie 2017, un dosar pentru autorizarea unor camere de închiriat categoria 3 stele şi a unui restaurant pensiune categoria 2 stele.

”Însă, deşi după verificare documentelor a fost emisă o autorizaţie de clasificare provizorie, în 27 martie 2017, la vizita echipei de control pe teren din data de 12 aprilie 2017 au fost constatatate mai multe aspecte neconforme şi a fost întocmită o notă de clasificare, cu nr. 5158/12.04.2017, prin care au fost dispuse o serie de măsuri de remediere, cu termen de 7 zile conform art. 8, al. 4 al OPANT, din 10 iunie 2013. Dat fiind faptul că termenul legal nu a fost respectat dosarul pentru autorizare a fost clasat şi a fost facută o notificare de reluare a procedurii pentru depunerea unui nou dosar”, a mai transmis ministerul.

Instituţia menţionează că, urmare a sesizării nr.28704/14.11.2017, a fost demarată o verificare în urma căreia la data si ora controlului, în urma prezentării la invitaţia nr. 0416 lăsată in data de 04.12.2017 au fost verificate documentele puse la dispozitie şi s-a constatat că unitatea funcţiona făra a deţine certificat de clasificare eliberat de Ministerul Turismului.

”Astfel societatea a fost sancţionată conform HG 1267/2010, art.16(1), lit.a cu amenda în valoare de 40.000 RON. Ulterior, în data de 28 dec 2017, a fost depus un alt dosar cu solicitarea clasificarii unor camere de închiriat categoria 1 stea. În data de 9 ianuarie 2018 a fost emis un nou act de clasificare provizorie, iar în data de 28 martie 2018 a fost făcuta vizita în teren de către o echipa şi apoi emis certificatul de clasificare 31496/27.04.2018 pentru tipul de structura Camere de închiriat categoria 1 stea, pentru 14 spaţii de cazare cuprinzând 28 locuri”, precizează Ministerul Economiei.

Instituţia citată precizează că, în vederea acordării certificatului de clasificare, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a solicitat strict următoarele documente:

a) cerere standardizată;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă.

”În acest caz, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru autorizarea funcţionării sale solicitantul are şi obligaţia depunerii declaraţiei-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate.

În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea – copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz”, a mai transmis Ministerul.

În concluzie, ”în vederea procedurii de clasificare, în situaţia dată, nu avea atributul de a solicita alt tip de documente, cum ar fi autorizaţia de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de securitate la incendiu, emiterea şi verificarea acestora fiind în competenţa primăriei comunei Gura Vadului şi a ISU Prahova”.

 

 

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

Consiliul Județean a lansat aplicația mobilă pentru transportul public în Prahova!

Consiliul Județean Prahova a anunțat lansarea aplicației mobile Prahova Trans, menită să faciliteze transportul public în județul Prahova. Aplicația...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies