16 iulie 2024
No menu items!

CONDIŢII PENTRU CA PĂRINŢII SĂ BENEFICIEZE DE ZILE LIBERE PLĂTITE

Cele mai vizualizate articole

Ordonanţa privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii SARS-CoV-2, act normativ potrivit căruia „pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021 – 2022, fără a include vacanţele”, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară unde aceştia sunt înscrişi, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, a fost publicată, ieri, în Monitorul Oficial.

Pentru a beneficia de zile libere plătite, solicitantul trebuie să formuleze o cerere scrisă pe care să o depună la angajatorul său, cerere la care să anexeze o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte. În cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ se stabileşte ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ trebuie depusă şi o copie a deciziei conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ.
De prevederile actului normativ pot benefia părinţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) din actul normativ, respectiv au copii cu vârsta de până la 12 ani inclusiv sau au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară;
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi unul dintre părinţii copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unor unităţi de învăţământ, dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii, cu condiţia respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor lit. b) mai sus indicate:
– face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice;
– face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;
– locuieşte împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.
În aceste situaţii solicitantul trebuie să depună la angajator, cu ocazia formulării cererii, şi copie a adeverinţei eliberate de medicul de familie/medical specialist.
Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii SARS-CoV-2.

În aceste situaţii solicitantul trebuie să depună la angajator, cu ocazia formulării cererii şi copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.
Angajaţii din anumite domenii de activitate beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului numai cu acordul angajatorului. Aceste domenii de activitate sunt indicate la art. 5 alin. 7 şi la art. 7 din actul normativ.
Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ, iar angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă; prin urmare solicitanţii pot solicita aceste zile libere pentru întreaga perioadă sau pentru o perioadă mai scurtă.
Pentru fiecare zi liberă acordată potrivit acestui act normativ, beneficiarul are dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această indemnizaţie este în sumă brută şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.
Pentru informaţii suplimentare puteţi suna ITM la nr. de telefon/fax 0244 510 372 sau puteţi transmite e-mail la adresa itmprahova@itmprahova.ro

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

COD GALBEN DE VIJELII ÎN PRAHOVA

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vijelii şi averse torenţiale valabilă azi în mai multe zone, inclusiv...
spot_img

Next AG Holding SRL angajeaza Inginer proiectare si executie Instalatii distributie si transport gaze naturale pentru coordonarea proiectelor si lucrarilor societatii

    Cerinte:
  • Studii superioare de specialitate - Facultataea de Instalatii, Facultate inginerie;
  • Experienta minim 2 ani in proiectare si executie in constructii civile si industriale;
  • Experienta minima: 2 ani cu oamenii.

Autorizatii necesare: EGD, PGD, EGT, PGT
Pentru transmiterea CV-urilor va rugam sa utilizati adresa noastra de e-mail: office@nextedholding.com

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH Modifica preferintele pentru cookies