6 iunie 2023
No menu items!

DEŢINUŢII PENITENCIARULUI PLOIEŞTI, DISPONIBILI PENTRU MUNCĂ. CE AVANTAJE AVEŢI

Cele mai vizualizate articole

Penitenciarul Ploieşti pune la dispoziţie celor interesaţi forţă de muncă specială necalificată (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate (1 – 12 luni), cu un număr variabil de persoane, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de nevoile solicitate şi oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă a deţinuţilor custodiaţi.

Avantajele încheierii unui contract cu Penitenciarul Ploieşti sunt următoarele:

Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durată derulării contractului atât în interiorul penitenciarului, cât şi în exteriorul acestuia.
Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate;
Folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unui contract de muncă cu aceştia, ci încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi penitenciar;
Scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj etc.;
Oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii beneficiare;
Siguranţa asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
Paza persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar;
Supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare;
Deţinuţii pot presta lucrări în domeniul construcţiilor civile şi industriale, rutiere şi feroviare, agricultură (prăşit manual, irigat, recoltat), gospodărire comunală (curăţat parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi),ambalat confecţii textile,producţie ambalaje carton/mase plastice cât şi activităţi auxiliare muncii necalificate (recuperarea deşeurilor şi reciclarea acestora, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc.)

Documentele necesare încheierii contractelor de prestări servicii pentru persoanele juridice sunt:
copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;
declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii ale persoanelor private de libertate;
declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
solicitarea din partea beneficiarului pentru încheierea unui contract de prestări servicii;
solicitarea din partea beneficiarului trebuie să cuprindă următoarele informaţii: a) datele beneficiarului; b) număr persoane private de libertate; c) perioada desfăşurării contractului; d) activitatea detaliată ce urmează să fie desfăşurată de către deţinuţi; e) locaţia unde se va desfăşura activitatea; f) programul de lucru; g) persoana de contact; h) adresa de email şi numărul de telefon;

Informaţii suplimentare privind condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii se pot obţine la sediul Penitenciarului Ploieşti, str. Rudului nr. 49 Ploieşti, judeţul Prahova sau la telefon: 0244/526.834 sau 0244/526.325, int. 114 sau int. 173 sau prin email la:pploiesti@anp.gov.ro

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

GREVĂ ŞI ÎN SĂNĂTATE! ANUNŢUL FEDERAŢIEI SANITAS

Federaţia SANITAS anunţă că salariaţii din sistemul sanitar şi de asistenţă socială vor intra în grevă japoneză, începând de...
spot_img

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -spot_img
NecenzuratPH